Prosjektering


Nybygg

Vi prosjekterer selv i mange av prosjektene. Har gjennom årene bygget opp egen kompetanse på dette. Vi benytter AutoCAD og Revit til prosjektering og tegning av tekniske anlegg. Vi benytter også gode samarbeidspartnere til å prosjektere ved behov.


Rehabilitering

Ingen ting varer evig. Ei heller et topp moderne klimaanlegg. Kvalifisert forebyggende vedlikehold er en forutsetning for optimal drift av klimainstallasjoner. Vi kan tilby forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av klimaanlegg. Vår målsetning er at våre kunder skal oppnå optimal drift samt et godt innemiljø.


Automatikk

Vi tilbyr automatikk og service for styring av ventilasjon, varme og kjøling. Bygningsautomatisering er en viktig del av dagens bygninger m.h.t inneklima overvåkning og energibruk. I tillegg er kravet til integrering av ulike styrings- og driftssystem en voksende utfordring i moderne bygg. Vi kan tilby topp moderne automatikk og styringssystemer for optimal drift.


Kjøling

SDV Klima har kulde og varmepumpekompetanse for å møte våre kunders behov, og ivareta krav fra myndighetene. De fleste næringsbygg har ulike behov for kjøling og varmepumpeløsninger.

SDV Klima AS Prosjekt og Regnskap

Sofiemyrveien 6F, 1412 Sofiemyr

SDV KLIMA AS
Postboks 212 , 1411 Kolbotn Tlf. 66 89 29 10 e-mail:  klima@sdv.no
Prosjektavdeling: SDV Klima AS Prosjekt/Regnskap, Sofiemyrveien 6F 1412 Sofiemyr.
Serviceavdeling: SDV Klima AS Service, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten