Hvorfor ha service på ventilasjonsanlegget?

Har du jevnlig vedlikehold på dine kulde- og klimatekniske installasjoner, og har du oversikt over hvilken tilstand de er i? Mange har dessverre ikke det, noe som fører til økte kostnader, og minsket nytte og komfort. Reimer som slurer, varmegjenvinner virker ikke, tette filtre, automatikk som ikke regulerer riktig noe som øker energibruken og varierende temperaturer.

Ved å ha en serviceavtale vil det bli foretatt fortløpende service og vedlikehold, samt holde deg oppdatert på tilstanden til enhver tid. Dette resulterer i at dine utgifter til kulde- og klimatekniske installasjoner synker ved at du får mindre kostbare reparasjoner, energibruken minsker, og levetiden økes betraktelig. En annen positiv virkning av å ha en servicekontrakt er at installasjonen til enhver tid er i optimal stand, og yter maksimalt.

Produkter som aircondition, ventilasjonsanlegg ol. trenger jevnlig service. Dette blir av mange dessverre prioritert bort grunnet en illusjon om at kostnadsbesparelsen av en slik avtale ikke veier opp for kostnaden med selve avtalen.

For ventilasjonsanlegg er det kritisk med jevnlig service. Filter og reimer må byttes, elektronikken må ettersees og testes, koblingspunkter strammes for å hindre branntilløp, og anleggets generelle tilstand evalueres, og kontinuerlig vedlikeholdes. Ved å ha en serviceavtale blir anlegget til enhver tid kontrollert og vedlikeholdt.
SDV KLIMA AS
Postboks 212 , 1411 Kolbotn Tlf. 66 89 29 10 e-mail:  klima@sdv.no
Prosjektavdeling: SDV Klima AS Prosjekt/Regnskap, Sofiemyrveien 6F 1412 Sofiemyr.
Serviceavdeling: SDV Klima AS Service, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten